نقاشی پاندا

نقاشی پاندا
نقاشی پاندا

آموزش طراحی پاندا

در زیر مراحل نقاشی و طراحی این پاندا زیبا رو گذاشتیم.
وسایل مورد نیاز: یه مداد و دفتر

طراحی پاندا
طراحی پاندا

تو مرحله اول سوژه رو به چند شکل هندسی ساده میکنم و خیلی کمرنگ شکل کلی رو رسم میکنم.. ✍🏼

طراحی پاندا ساده
طراحی پاندا ساده

تو مرحله بعدی حالت دست و پا رو مشخص کردیم.

طراحی پاندا با مداد
طراحی پاندا با مداد

تو مرحله بعد وارد سایه ها میشم سریع و با روش هاشور های متقاطع

طراحی پاندا با مداد سیاه
طراحی پاندا با مداد سیاه

کل قسمت های مشکی پاندا رو ابتدا به این شکل هاشور میزنم.

طراحی پاندا سیاه قلم
طراحی پاندا سیاه قلم

و در مرحله آخر تجمع هاشور ها رو زیاد میکنم و سایه های یکدست و تیره رو تو کل قسمت های تیره ایجاد میکنم.

همچنین بخوانید: آموزش نقاشی خرس