نقاشیار مرجع آموزشی نقاشی و طراحی
آموزش آنلاین انواع نقاشی
23 دوره آموزشی
48 دانشجو
18 استاد حرفه ای
156 ساعت آموزش
جدیدترین دوره های آموزشی
دوره های آموزش نقاشی و طراحی
مشاهده بیشتر
دروه های آموزش نقاشی
آموزش نقاشی مداد رنگی
2000 تومان
آموزش
جــدید
9
دانشجو
دروه های آموزش نقاشی
آموزش نقاشی رنگ روغن روی بوم
2000 تومان
آموزش
جــدید
12
دانشجو
مدرس آموزش
فاطمه دهقانی زاده
زبان آموزش
فارسی
مدت زمان آموزش
8 ساعت
نوع تدریس
دانلودی _ کانال تلگرام _ ایتا _ روبیکا
2000 تومان
آموزش
جــدید
89
دانشجو
زبان آموزش
فارسی
نوع تدریس
دانلودی _ کانال تلگرام _ کانال روبیکا
2000 تومان
آموزش
جــدید
119
دانشجو
جدیدترین کتاب ها
کتاب هایpdf
مشاهده بیشتر
2000 تومان
آموزش
جــدید
3
دانشجو
2000 تومان
آموزش
جــدید
1
دانشجو
2000 تومان
آموزش
جــدید
4
دانشجو
2000 تومان
آموزش
جــدید
1
دانشجو

ویدیو های آموزشی

1 Videos